Some placeholder content for the collapse component.

Some placeholder content for the collapse component. This panel is hidden by default but revealed when the user activates the relevant trigger.

Giới thiệu

Giới thiệu doanh nghiệp

Nhà sản xuất và nhà cung cấp hàng tồn kho các khớp nối ống cho các mục đích công nghiệp, tải đáy, vệ sinh, truyền không khí và hơi nước, chữa cháy và tưới tiêu.

Thông tin nhanh

Sự kiện trước đó

  • 03 April 2024
    ProPak Vietnam 2024

    03/04/2024 - 05/04/2024

    Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Hẹn gặp tại

ProPak Vietnam 2024

03/04 - 05/04/2024

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Đặt lịch hẹn

Thông tin liên hệ

  • ***************
  • ***************
  • ***************
Liên hệ ngay