Air Cylinders

Đánh dấu sản phẩm
Mô tả
Xi lanh tiêu chuẩn ISO - Tác động kép (A23 - Từ tính, A24 Không từ tính)

Tiêu chuẩn ISO - 15552/VDMA 24562 - Kích thước lỗ khoan: 32,40,50,63,80,100,125 mm - Hành trình tiêu chuẩn lên đến 500 mm, hành trình dài hơn theo yêu cầu

* Xi lanh thu nhỏ
* Xi lanh ISO nhỏ gọn
* Xi lanh nhỏ gọn có thanh dẫn hướng
* Xi lanh dẫn hướng nhỏ gọn
* Xi lanh không cần trục
*Phong tục
Xem thêm