mac Valves 35A-B00-DEWJ-0KJ

Đánh dấu sản phẩm
Mô tả
van dien tu mac : 35A-B00-DEWJ-0KJ dung cho may chiet rot, co che dong mo nhanh, cong suat cao, do chinh xac cao, do ben cao, van hanh on dinh, tieu hao nang luong thap, thiet ke nho, toc do toi da 14000 lan/phut.
Xem thêm